Δελτίο Τύπου από Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος (ΟΜΑΣΕ)

Καθημερινά εμφανίζονται δημοσιεύματα στον τύπο σχετικά με την πορεία της κτηματαγοράς, μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν λόγω εξάπλωσης του COVID-19.Οι απόψεις βασίζονται σε περιορισμένα δεδομένα και τα μηνύματα είναι αντικρουόμενα δημιουργώντας σύγχυση. Η Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος, όντας το μοναδικό θεσμικό όργανο αρμόδιο και λειτουργώντας πάντα με αίσθημα ευθύνης προς το καταναλωτικό κοινό, οφείλει να ενημερώσει για τα ισχύοντα δεδομένα της αγοράς ακινήτων.Με βάση τα παραπάνω και μετά την άρση των μέτρων, δεν παρατηρείται σημαντική αυξομείωση στις τιμές πώλησης των ακινήτων καθώς και στις μισθώσεις. Μεμονωμένα περιστατικά σημαντικής μείωσης εμφανίζονται διαχρονικά σε συγκεκριμένες περιοχές και σε καμία περίπτωση, δεν αποτελούν κανόνα.Άλλωστε, όπως έχει δείξει η μέχρι τούδε εμπειρία , είναι αδύνατο σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, να υπάρξουν εντυπωσιακές μεταβολές στην κτηματαγορά και συγκεκριμένα την δεδομένη χρονική περίοδο να υπάρχουν ασφαλή συμπεράσματα, για την πορεία της αγοράς μετά την πανδημία του covid-19. Η Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος (ΟΜΑΣΕ), προτίθεται να συνεχίσει την ορθή και τεκμηριωμένη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και να συμβάλλει στον περιορισμό των παραπλανητικών δημοσιευμάτων, που έχουν μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων προβολής, βλάπτοντας την αγορά ακινήτων και δημιουργώντας κλίμα σύγχυσης και διαστρέβλωσης των τιμών.