2 Αγγελίες.
Αρχιτέκτονες ζητούν συστέγαση με: _Γραφίστα _Web designer _Μηχανολόγο μηχανικό _Τοπογράφο μηχανικό _Ηλεκτρολόγο ...
  • Τετάρτη, 29 Ιουλ 2020

ΚΟΜΜΕΝΟ ΜΠΕΝΤΕΝΙ

Συστέγαση
κοινωνικός συνεταιρισμός (κοιν.σ.επ) με αντικείμενο εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δράσεις υπενοικιάζει ...
  • Πέμπτη, 23 Ιουλ 2020