156 Αγγελίες. Σελίδα 1 από 6.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Πόλη Ηρακλείου
απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Κρήτης, κάτοχος πτυχίου ecdl, με καλή γνώση αγγλικών, με προϋπηρεσία ...
  • Τετάρτη, 19 Ιαν 2022

ROOM DIVISION MANAGER

Κουτουλουφάρι
ζητείται από ξενοδοχειακή μονάδα 5*, στο Κουτουλουφάρι Χερσονήσου. Βασικές προϋποθέσεις: επιθυμητή ...
  • Τετάρτη, 19 Ιαν 2022
με γνώση σε βιομηχανικό υλικό, συστήματα ΑΠΕ & έκδοση προσφορών, ζητείται για εργασία. Ικανοποιητικές και ...
  • Τετάρτη, 19 Ιαν 2022

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ

Μαλάδες
ζητείται να εργαστεί ως υπεύθυνος σε εργοτάξιο για την επίβλεψη εξωτερικών συνεργείων. Μόνιμη εργασία.
  • Τετάρτη, 19 Ιαν 2022

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

Πόλη Ηρακλείου
ζητείται για μόνιμη εργασία για το παράρτημα Ηρακλείου εταιρείας με έδρα την Αθήνα. Παρακαλώ αποστείλετε ...
  • Τετάρτη, 19 Ιαν 2022