ΑΣΕΠ: 60 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικά εξήντα (60) ατόμων, για την
κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Κρήτης.

Oι ειδικότητες που θα προσληφθούν:

Τ.Ε. Κοινωνικής Εργασίας

Τ.Ε. Φυσιοθεραπείας

Δ.Ε. Οδηγών (Δ΄ κατηγορίας

Δ.Ε. Αδελφών Νοσοκόμων

Υ.Ε. Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού

Τ.Ε. Νοσηλευτών

Π.Ε. Ψυχολόγων

Υ.Ε. Φυλάκων Νυχτοφυλάκων

Oι συμβάσεις θα είναι για ένα (1) έτος

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.11
και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, Τ.Κ. 714100 – Ηράκλειο Κρήτης, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας (τηλ. επικοινωνίας:
2813413166 και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στα τηλέφωνα: 2813413166 – 188, 2813413170, κα Εργαζάκη Αλεξάνδρα και κα Νεοπούλου Ελισάβετ) και με την επισήμανση: ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΚΠΠΚ).